0
Items : 0
Subtotal : ¥0.00
View CartCheck Out

非洲知识产权组织

非洲知识产权组织

针对非洲知识产权组织(OAPI)成员国进行商标注册服务;非洲知识产权组织(OAPI)由非洲17个国家组成(贝宁、布基纳法索、喀麦隆、中非共和国、乍得、刚果(布)、赤道几内亚、加蓬、科特迪瓦、几内亚、几内亚比绍、马里、毛里塔尼亚、尼日尔、塞内加尔、多哥、科摩罗)

促销中

PCT国际申请

原价为:¥1,000.00。当前价格为:¥500.00。
促销中

国际专利申请

原价为:¥1,000.00。当前价格为:¥500.00。
促销中

非洲知识产权组织

原价为:¥1,000.00。当前价格为:¥500.00。
促销中

逐一国家商标注册

原价为:¥1,000.00。当前价格为:¥500.00。
促销中

欧盟商标申请

原价为:¥1,000.00。当前价格为:¥500.00。
X